Top surgery FtM

Top surgery FtM

Odrzucenie kokonu (top surgery, chirurgia górnej części ciała)

Transseksualni mężczyźni często bandażują się lub nawet oklejają swoje klatki piersiowe taśmami, plastrami w celu powstrzymania wzrostu piersi, ich uciśnięcia, ukrycia. Czasem aż do powstania ran, co jest wyrazem ich ogromniej niechęci a nawet poczucia obrzydzenia do posiadanych gruczołów piersiowych.

Leczenie hormonalne ma niewielki wpływ na rozmiar piersi, pierwszą i najważniejszą operacją wykonaną u transpłciowych mężczyzn jest stworzenie wyglądu typowej męskiej klatki piersiowej za pomocą mastektomii podskórnej (SCM). Ta operacja pozwala Pacjentowi łatwiej żyć w roli mężczyzny, a tym samym ułatwia przeżywanie płci, która jest zgodna z jego tożsamością. To warunek wstępny do kolejnego etapu leczenia zewnętrznej chirurgii narządów płciowych: histerektomii, metoidioplastyki / falloplastyki, wszczepienia implantu erekcyjnego.

Zabiegi w okresie przejściowym

Mamy świadomość, że dla niektórych osób transpłciowych chirurgia górna, której poddają się w okresie przejściowym, może być jedynym krokiem chirurgicznym. W wielu ośrodkach w Polsce wykonuje się mastektomie, ale są to głównie zabiegi przeprowadzane u kobiet z chorobami piersi lub mężczyzn z ginekomastią. Specjalistom, najczęściej brakuje doświadczenia w usuwaniu piersi u transseksualnych mężczyzn.

W Timeless Chirurgia Plastyczna stosujemy najnowsze i najefektywniejsze metody, dodatkowo, na bieżąco modyfikowane przez naszych lekarzy. Dla nas, najważniejszym celem zabiegu mastektomii podskórnej jest uzyskanie estetycznego, męskiego wyglądu ściany klatki piersiowej. Taki efekt uzyskujemy poprzez usunięcie całej tkanki piersi i nadmiaru skóry, zmniejszenie i właściwe ułożenie brodawki sutkowej i otoczki z zachowaniem czucia, oraz zminimalizowanie blizn ściany klatki piersiowej.

Wskazania do mastektomii podskórnej (SCM) są zgodne ze standardami opieki (SOC) Światowego Profesjonalnego Stowarzyszenia Zdrowia Osób Transpłciowych (WPATH).

 • Kryteria mastektomii i odtworzenia męskiej klatki piersiowej u Pacjentów z FtM (K/M):
 • Trwała, dobrze udokumentowana dysforia płciowa.
 • Zdolność do podjęcia w pełni świadomej decyzji i wyrażenia zgody na leczenie.
 • Wiek większości w danym kraju (jeśli młodszy, postępujemy zgodnie z SOC dla dzieci i
młodzieży).
 • Dobrze kontrolowane i leczone problemy zdrowotne lub psychiczne.

Terapia hormonalna nie jest warunkiem wstępnym.

 • Przeciwskazania:
 • Palenie papierosów
  (Jeśli Pacjent jest palaczem, chirurg omówi negatywny wpływ palenia na
jakość skóry, gojenie ran i unaczynienie ryzyko martwicy po operacji oraz zachęci Pacjenta do rzucenia
palenia).
 • Stan zdrowia który uniemożliwia przeprowadzenie znieczulenia ogólnego.
 • Nieleczone choroby psychiczne.
 • Nieleczone choroby ogólne np. cukrzyca nadciśnienie tętnicze.

Zakwalifikowanie Pacjenta do odpowiedniego typu operacji opiera się na badaniu przedoperacyjnym. Badając zwracamy uwagę na wielkość i objętość piersi, obecność nadmiaru skóry, opadnięcia piersi, wielkość i pozycję brodawek oraz elastyczność skóry. Między 2 a 3 tygodniem przed zabiegiem zatrzymuje się lub zmienia terapię hormonalną na przez skórna w zależności od stanu pacjenta. Ze względu na mnogość technik, trudność mastektomii podskórnej (SCM) leży mniej w samej operacji, ale w optymalnym wyborze techniki. Ponieważ, dla nas, najważniejszym celem zabiegu jest uzyskanie estetycznego, męskiego wyglądu ściany klatki piersiowej, opracowaliśmy specjalny algorytm, który pomaga wybrać spośród pięciu technik operacyjnych tę odpowiednią dla pacjenta.

Technika półkolista jest zasadniczo tą samą operacją, którą stosuje się w celu korekcji ginekomastii. Jest przydatna dla osób o mniejszych piersiach. Zaletą tej techniki jest mała i dobrze ukryta blizna, która ogranicza się do otoczki.

U Pacjentów z mniejszymi piersiami lecz z dużymi, wydatnymi sutkami stosujemy się technikę przezotoczkową. Umożliwia ona większą resekcję brodawki sutkowej. Powstała blizna przechodzi przez otoczkę poziomo i wokół górnej części brodawki sutkowej. W Timeless stosujemy ją łącząc często z liposukcją.

Koncentryczną technikę kołową stosujemy do średniej wielkości piersi lub mniejszych piersi o słabej elastyczności skóry. Powstała blizna jest ograniczona do obwodu otoczki. Koncentryczne nacięcie można narysować jako okrąg lub elipsę, umożliwiając usunięcie luźnej skóry w kierunku pionowym lub poziomym oraz tkankę gruczołową.

Rozszerzona technika kołowa jest podobna do wokółbrodawkowej techniki kołowej, ale obejmuje jedno lub dwa dodatkowe trójkątne wycięcia skóry i tkanki podskórnej, które mogą być dolne i boczne lub przyśrodkowe i boczne. Dzięki tym dodatkowym wycięciom skóry, jest zapewniony większy dostęp do tkanki gruczołowej.

Technikę przeszczepu brodawki sutkowej proponujemy Pacjentom z dużymi i obwisłymi piersiami. Polega ona wycięciu otoczki jako przeszczepu skóry o pełnej grubości, amputacji piersi i przeszczepieniu otoczki na nowe miejsce na ścianie klatki piersiowej.

Naszą preferencją jest umieszczenie nacięcia poziomo od 1 do 2 cm powyżej fałdu śródramiennego, a następnie przesunięcie w górę bocznie poniżej bocznej granicy mięśnia piersiowego większego. Nacięcia nie powinny przecinać linii środkowej ciała. Na tym etapie wykonujemy liposukcję aby zapewnić symetryczne konturowanie.

W jaki sposób dopasowujemy technikę operacyjną do Pacjenta

Staramy się operować jak najmłodszych Pacjentów, gdy skóra ma duże właściwości obkurczające a terapia hormonalna wyhamowała wzrost piersi. Decyzja jest możliwa, gdy zostanie postawiona diagnoza. Można przeprowadzić taką operację nawet u młodzieży pod warunkiem, że jest zgoda rodziców i zgoda dziecka.

W przypadku piersi o małej otoczce i dobrej elastyczności skóry odpowiednia jest technika półkolista z liposukcją. Gruczoł z przerośnięta brodawką sutkową jest usuwany techniką przezbrodawkową. Gruczoły z umiarkowaną lub słabą elastycznością lub pierś z większą miseczka (B, C z niewielką ptoza) wymagają koncentrycznej techniki kołowej.

Piersi o umiarkowanym rozmiarze (miseczki C,D opadanie 1 lub 2 stopnia) ze słabą elastycznością skóry będą wymagały rozszerzonej koncentrycznej techniki kołowej. Wreszcie, gruczoły o bardzo dużej objętości (miseczka D,E lub większa) ze znacznym nadmiarem skóry i niewielką lub żadną elastycznością skóry będą prawdopodobnie poddane amputacji z wolnym przeszczepem brodawki sutkowej. Nieuchronnie wiąże się to z większymi nacięciami i dłuższymi bliznami. Podejście to zdecydowanie koresponduje z koncepcjami „krótkiej blizny”, które są tak popularne w redukcji piersi i mastopeksji.

Jednak, w naszym doświadczeniu z tą grupą Pacjentów, ograniczenie blizny jest znacznie lepsze. Dobra elastyczność skóry prowadzi do mniejszej liczby nacięć, mniej blizn i prawdopodobnie mniej zmarszczek skórnych. Zaobserwowaliśmy, że transseksualni mężczyźni są coraz lepiej poinformowani i bardziej wymagający. Uważamy, że estetyczny wynik, choć czasami trudny do osiągnięcia i czasem wymagający ewentualnej korekty, jest kluczowy dla przywrócenia właściwego odbioru obrazu własnego ciała przez Pacjenta.

Powikłania pooperacyjne

Wykonanie operacji podskórnej mastektomii nie jest łatwe i podobnie jak w przypadku każdej innej operacji trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia powikłań. Ogólny odsetek powikłań pooperacyjnych w naszej klinice jest niższy do większości innych ośrodków. Powstanie krwiaka jest powikłaniem jakiego można się spodziewać, częstotliwość krwiaka zmniejsza się, gdy stosuje się wolny przeszczep brodawki sutkowej, ale powstają duże widoczne blizny. Niektóre inne powikłania mogą być powiązane z krwiakiem, w tym częściowa martwica brodawek sutkowych. Mniejsze krwiaki można usunąć przez nakłucie bez operacji. Jednak w niektórych sytuacjach wymagana jest ewakuacja chirurgiczna. Wyjątkowe przypadki częściowej lub całkowitej martwicy brodawek sutkowych mogą wymagać ponownej rekonstrukcji brodawek sutkowych.

Pomimo dość niskiego odsetka powikłań u części Pacjentów zwłaszcza u tych którzy mieli duże obwiśnięte gruczoły dążymy do poprawy wyników estetycznych. Prawdopodobieństwo dodatkowej korekty estetycznej zawsze wcześniej jest omawiane z Pacjentem. Czasem wolimy wykonywać zaplanowaną procedurę dwuetapowo. W pierwszym etapie początkowo pozostawiamy więcej skóry, aby umożliwić jej całkowite obkurczenie się, unikamy wtedy nieestetycznego rozciągania blizn i otoczki. Zmniejsza to też długość ostatecznej blizny, oczywiście w zależności od elastyczności skóry. Druga procedura usuwa nadmiar skóry, która nadal występuje po pierwszym etapie oraz modeluje klatkę.

Rak piersi u transpłciowych mężczyzn

Wiadomo z literatury medycznej, że po operacjach po radykalnej profilaktycznej mastektomii utrzymuje się niewielka ilość tkanki piersi i, a nawet dokładne wykonanie mastektomii (SCM) nie usuwają jej całkowicie. Lekarze Kliniki Timeless mają duże doświadczenie w onkologii piersi i zawsze informują Pacjentów, że po obustronnej mastektomii odnotowano w populacji transseksualnych mężczyzn bardzo rzadkie przypadki raka piersi. Zachowanie otoczki po mastektomii podskórnej, pozostawia niewielką ilość tkanki przewodów gruczołów, które są zagrożone złośliwą transformacją zwłaszcza w rodzinnym raku piersi.

W Timeless Chirurgia Plastyczna przedoperacyjnie wykonujemy dokładne badania piersi i skupiamy się na dokładnym zebraniu wywiadu o występowaniu raka w rodzinie Pacjenta. Wykonywane jest badanie genetyczne na nosicielstwo BRCA1 i 2 oraz przedoperacyjne badanie rezonansem magnetycznym piersi. Po operacji wycięte gruczoły piersi są dokładnie badane przez doświadczonych histopatologów, a Pacjent otrzymuje wynik, który powinien zachować. Konieczna jest obserwacja Pacjentów przez całe ich życie.

Wyniki

Operacja korekty klatki piersiowej transseksualnych mężczyzn K/M jest poważnym leczeniem chirurgicznym. Rekonwalescencja i ustabilizowanie się wyglądu klatki piersiowej zajmuje wiele czasu. Wiemy, że może upłynąć rok lub dłużej, zanim ostateczne wyniki tej procedury będą widoczne. W niektórych przypadkach może być konieczne poddanie się dodatkowym małym zabiegom w celu skorygowania asymetrii lub innych komplikacji wynikających z operacji. Może to spowodować, że czas rekonwalescencji będzie dłuższy. Odnotowujemy, że zdecydowana większość pacjentów jest zachwycona ostatecznymi wynikami i odczuwa ogromne poczucie ulgi po operacji.

Operacja rekonstrukcji klatki piersiowej transseksualnych mężczyzn K/M jest zwykle pierwszym (a czasem jedynym) zabiegiem chirurgicznym. Jeśli rozważasz operację, ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania. Najważniejsza operacja transseksualnych mężczyzn K/M jest doświadczeniem zmieniającym życie, ale niekiedy akceptacja ostatecznego wyniku może być pewnym kompromisem.

 • Ten rodzaj zabiegów w Timeless wykonuje
 • Dr Janusz Jaworowski

  dr Janusz Jaworowski

  Specjalista chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym.

  Umów wizytę

 • Zdjęcia przed i po zabiegach: