Galeria FtM

Rezultaty zabiegów top surgery (mastektomii), maskulinizacji twarzy, metoidioplastyki i innych wykonywanych w ramach tranzycji, zależą w dużym stopniu od budowy ciała pacjenta oraz przebiegu rekonwalescencji. Na zdjęciach prezentujemy rezultaty zabiegów przeprowadzonych w naszej klinice, jednak mają one wyłącznie charakter poglądowy i nie należy na ich podstawie oceniać możliwych efektów operacji we własnym przypadku.

Prezentowane przez nas rezultaty operacji są wynikiem wielu decyzji, które pozwoliły uzyskać końcowy efekt. Jedyną możliwością uzyskania wiarygodnych informacji na temat możliwości uzyskania podobnych rezultatów jest konsultacja z chirurgiem plastykiem.