Warto wiedziec

Warto wiedziec

Korekta płci to wieloetapowe przedsięwzięcie

Korekta płci nie jest pojedynczym zabiegiem chirurgicznym, to złożone i wieloetapowe przedsięwzięcie obejmujące szereg aspektów związanych z maskulinizacją lub feminizacją. Wymaga czasu i cierpliwości ze strony Pacjentki/a.

Zdarza się, że do Kliniki Timeless trafiają osoby z bardzo silnym pragnieniem poddania się natychmiastowej procedurze chirurgicznej, bez konsultacji z jakimkolwiek specjalistą z dziedziny psychiatrii, psychologii czy endokrynologii. W takich przypadkach bardzo trudno jest podjąć racjonalną i odpowiedzialną decyzję. O ile skutki terapii hormonalnej są częściowo odwracalne, podjęcie radykalnych działań chirurgicznych wiąże się z dużą ingerencją i trwałym pozbawieniem zdolności reprodukcyjnych.

Kontakt ze specjalistami

Osobom, które nie rozpoczęły jeszcze procesu tranzycji, a chciałyby dokonać korekty płci, polecamy najpierw skonsultowanie się z odpowiednimi specjalistami. Poniżej proponujemy linki do stron internetowych, gdzie mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje i pomoc w rozpoczęciu tranzycji od instytucji oraz specjalistów zajmujących się transpłciowością.

• Fudacja TransFuzja transfuzja.org
• Facebook fanpage Fundacji TransFuzjafacebook.com/FundacjaTransFuzja

Należy pamiętać, że niekiedy możliwe jest jedynie częściowe zaspokojenie oczekiwań Pacjentki/a w związku z zakresem i efektami zabiegów chirurgicznych. Każdy z nas ma inną budowę anatomiczną ciała, co często determinuje osiągnięcie konkretnych rezultatów. Każdy też inaczej znosi ból, gojenie się ran i trudności z ograniczeniami ruchu po operacji.

Operacja SRS

Z perspektywy chirurga plastycznego, a więc z naszej perspektywy, jest to raczej rekonstrukcja. Nasze podejście jest twórcze i często przypomina pracę artysty. Nie zajmujemy się deformacją ciała, ale tworzeniem na nowo, przywracaniem, rekonstruowaniem. Rozumiejąc w pełni problemy jakie mają Państwo z własnym ciałem w swojej dysforii, skupiamy się z równą uwagą na funkcjonalności i wyglądzie.

Przywiązujemy bardzo duża wagę do walorów estetycznych. Zanim jednak uda się osiągnąć pożądane rezultaty, trzeba przejść przez proces, który jest bardzo złożony i wymagający ogromnej cierpliwości i zaangażowania ze strony Pacjentki/a, jak i prowadzącego chirurga plastycznego.

Elementami zasługującymi na szczególną uwagę są trudności w okresie okołooperacyjnym, wieloetapowość zabiegów, stosunkowo długi czas rekonwalescencji, niekiedy konieczność rehabilitacji, ewentualne korekty oraz zmiana w funkcjonowaniu seksualnym jednostki (SRS), zmiany w zakresie poziomu zainteresowania seksualnego, przyzwyczajenie do nowej jakości odbieranych bodźców oraz stopniowe oswajanie się z własną seksualnością w nowym wydaniu.

Pacjent świadomy i uzbrojony w stosowną wiedzę na temat tego, co dokładnie będzie się działo z jego ciałem w trakcie tranzycji, łatwiej przejdzie proces adaptacji do nowych warunków, również pooperacyjnych.

Możliwość braku spójności w wyobrażeniu Pacjentki/a a stanem faktycznym, stwarza możliwość nieporozumień, których należy unikać, skrupulatnie prowadząc obserwację na każdym etapie tranzycji – również i w szczególności na etapie operacji. Efektem tejże obserwacji jest m.in. decyzja sądu cywilnego o korekcie popełnionego błędu podczas określania płci wpisanej do aktu urodzenia. Po uprawomocnieniu wyroku sądu wydawane są nowe dokumenty z właściwą tożsamością. W Polsce, zgodnie z procedurą, wyrok sądu cywilnego stanowi, obok dokumentacji medycznej, nadrzędny dokument uprawniający chirurga do podjęcia działań zmierzających do korekty płci w zakresie chirurgii narządów płciowych, niezbędnych do reprodukcji, ponieważ zgodnie z art. 156 kk pozbawienie człowieka zdolności płodzenia jest klasyfikowane jako działanie podlegające karze pozbawienia wolności.

Przygotowanie do zabiegów

Odpowiednie przygotowanie do operacji SRS i pozostałych zabiegów chirurgicznych, postępowanie zgodnie z wytycznymi oraz stosowanie się do zaleceń lekarza otrzymywanych przed, w trakcie i po operacji – zwiększa szanse na uniknięcie powikłań i komplikacji oraz jest gwarantem wspólnego sukcesu, Pacjentki/a i chirurga.

Osoba poddająca się operacji SRS oprócz wyroku sądu musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku pozostałych operacji i zabiegów, wiek zależy od indywidualnego przypadku. Niektóre zabiegi wykonujemy u osób nastoletnich za zgodą rodziców i wskazaniem od lekarza prowadzącego tranzycję.

Ze względu na złożoność i zróżnicowanie problemów u poszczególnych osób odradzamy wysyłanie pytań drogą elektroniczną. Zachęcamy natomiast do umówienia się na konsultację, ponieważ nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Sugerujemy również rzetelne przygotowanie przed pierwszą wizytą i zadawanie wszelkich pytań oraz zgłaszanie obaw czy wątpliwości podczas konsultacji – na wszystkie odpowiemy z cierpliwością i wyczerpująco.