Konsultacje przez Skype lub FaceTime

Konsultacje przez Skype lub FaceTime

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz personelu medycznego, wdrożyliśmy procedury, które są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do końca marca, proponujemy Pacjentom konsultacje zdalne, za pośrednictwem programów Skype, FaceTime. W wypadku zakwalifikowania na zabieg, konsultacja przedzabiegowa jest bezpłatna i będzie miała miejsce przed operacją w czasie pozwalającym na dokonanie niezbędnych przymiarek czy ustaleń.

Na wizyty kontrolne oraz operacje prosimy o przybycie bez osób towarzyszących. Zaraz po wejściu do kliniki konieczna jest dezynfekcja rąk. Osoby, które w ciągu ostatnich dni mogły mieć kontakt z osobami zarażonymi lub same odczuwają niepokojące objawy, zobowiązane są do kontaktu z recepcją pod numerem telefonu (+48) 508 713 484 w celu przełożenia zabiegu albo wizyty kontrolnej na inny termin.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane zabiegi i operacje odbywają się w ustalonych terminach z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.