Galeria MtF

Rezultaty zabiegów feminizacji twarzy FFS, waginoplastyki i innych wykonywanych w ramach tranzycji MTF, zależą w dużym stopniu od ustalonego planu leczenia, budowy ciała pacjentki oraz przebiegu rekonwalescencji. Na zdjęciach prezentujemy rezultaty operacji przeprowadzonych w Timeless Chirurgia Plastyczna, jednak mają one wyłącznie charakter poglądowy i nie należy na ich podstawie oceniać możliwych efektów operacji we własnym przypadku.

Prezentowane przez nas rezultaty operacji są wynikiem wielu decyzji, które pozwoliły uzyskać końcowy efekt. Jedyną możliwością uzyskania wiarygodnych informacji na temat możliwości uzyskania podobnych rezultatów jest konsultacja z chirurgiem plastykiem.