Operacja SRS F/M

Operacja SRS F/M

W Klinice Timeless wykonywane są złożone zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem wolnych unaczynionych i unerwionych płatów tkankowych.

Wytworzenie penisa

Dzięki odpowiedniej preparatycy chirurgicznej, możliwe jest wytworzenie neophallus’a z tkanek własnych Pacjenta. Operacja ta polega na odpowiednim modelowaniu tkanek miękkich pobranych z przedramienia Pacjentów i wytworzeniu przy ich pomocy nowego penisa. Przenoszone tkanki zawierają naczynia i nerwy umożliwiające zapewnienie bodźców czuciowych w rekonstruowanym penisie. Elementem składowym zabiegu jest również wytworzenie worka mosznowego z tkanek własnych Pacjentów.

 

Operacja jest wielogodzinną procedurą wymagającą niezwykłej staranności w celu zapewnienie najlepszych możliwych efektów. Podczas operacji oprócz wytworzenia nowego prącia, wytwarzane są również nowe drogi moczowe, co wiąże się z koniecznością odpowiedniej pooperacyjnej opieki i adaptacji (czasowe cewnikowanie, czasowe sztuczne drogi moczowe). Proces adaptacji i rekonwalescencji po zabiegu wymaga kontroli w Klinice Timeless w wyznaczonych terminach i wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania zaleceń pooperacyjnych. Finalnym efektem jest w pełni funkcjonalny penis z zachowanymi bodźcami czuciowymi oraz moszna.

Implant hydrauliczny

Kolejnym etapem rekonstrukcji jest zapewnienie funkcjonalnej erekcji u Pacjentów po rekonstrukcji prącia. Dzięki odpowiednim procedurom chirurgicznym możliwe jest wprowadzenie w obręb tkanek miękkich wytworzonego neophallus’a odpowiedniego implantu hydraulicznego. Implant dzięki swojej charakterystyce, umożliwia reprodukcję funkcji ciał jamistych prącia. Dzięki specjalnemu mechanizmowi umieszczonemu w wcześniej wytworzonej mosznie, umożliwia łatwe i dyskretne wypełnienie struktur umieszczonych w obrębie neophallus’a, spełniających rolę ciał jamistych, powodując erekcję prącia.

Funkcjonalność protezy umożliwia łatwe, szybkie i dyskretne napełnienie i opróżnienie nowych ciał jamisty prącia, bez konieczności złożonych czynności ze strony pacjenta. Rekonstrukcja funkcji seksualnych neophallus’a przy pomocy protezy ciał jamistych, przy zachowanych wrażeniach czuciowych w obrębie rekonstruowanego penisa, umożliwia zapewnienie pełnej funkcjonalności wytworzonego penisa.